بهشت ریجاب، منطقه‌ای ویژه گردشگری، همانجا که کوه‌ها و صخره هایش پیام آور خروش آب‌های روان است، با شاخه ساران پربار از میوه‌های انجیر – گردو – انار – انگور – و سیب، و با داشتن هوایی خنک و نهرهایی پر از ماهی، از نقاط بسیار زیبا و مسافرپذیر استان کرمانشاه است.

آب منطقه ریجاب از دل کوه‌های دالاهو سرچشمه دارد و از روزگاران کهن برای مصارف کشاورزی کاربرد داشته و همچنان این گونه است.

۲ رشته کانال آبیاری به نام‌های جوی ولاش و جوی تلاش، به طول حدود ۵۰ کیلومتر، که قدمتشان به زمان یزدگرد سوم می‌رسد، آب رودخانه الوند را تا دهستان بان زرده و دشت ذهاب منتقل می‌کنند.