حضور دانش آموزان اردوی راهیان نور در کربلای ایران(شهدای هویزه)