حضور فعال دانش آموزان مدرسه امیر کبیر در همایش تجلیل از نخبگان قرآن به مناسبت فر رسیدن فجر فاطمی